Khái niệm về thuế, phân loại thuế

khái niệm về thuế

Khái niệm về thuế

Khái niệm về thuế là gì? Như chúng ta đã biết, thuế ra đời cùng với sự ra đời và tồn tại của nhà nước, thuế đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài, do đó khái niệm thuế cũng không ngừng được hoàn thiện.

Cho đến hiện nay, có rất nhiều khái niệm về thuế dưới các góc độ như sau:

• Khái niệm về thuế trên góc độ phân nhôi thu nhập

Thuế là hình thức phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân nhằm hình thành nên quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của Nhà nước (NSNN), để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

khái niệm về thuế

• Khái niệm về thuế trên góc độ người nộp thuế

Thuế là khoản, đóng góp bắt buộc mà mỗi tổ’ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước theo Luật định về đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước; người đóng thuế được hưởng hợp pháp phần thu nhập còn lại.

• Khái niệm về thuế trên góc độ kinh tế học

Thuế là biện pháp đặc biệt, theo đó, Nhà nước sử dụng quyền lực của mình để chuyển một phần nguồn lực từ khu vực tư sang khu vực công nhằm thực hiện các chức năng kinh tế – xã hội của Nhà nước.

Từ các tiếp cận theo ba.khía cạnh trên ta có thể đưa ra khái niệm chung về thuế như sau: “Thuế là một khoản trích nộp bằng tiền, có tính chất xác định, không hoàn trả trực tiếp do các công dân đóng góp cho Nhà nước thông qua con đường quyền lực, nhằm bù đắp những chi tiêu của Nhà nước trong việc thực hiện các chức năng kinh tế xã hội của Nhà nước”.

khái niệm về thuế

Phân loại thuế theo đối tượng chịu thuế

Đây là cách phân loại thuế chỉ rõ thuế đánh trên cái gì. Theo cách phân loại này thì thuế có thể chia thành các loại như sau:

• Thuế đánh vào hoạt động sxkd, dịch vụ như thuế GTGT. khái niệm về thuế

• Thuế đánh vào sản phẩm hàng hóa như thuế XNK, thuế’ TTĐB…

• Thuế đánh vào thu nhập như thuế TNDN, thuế’ TNCN.

• Thuế đánh vào tài sản như thuê’ SDĐPNN.

• Thuê’ đánh vào việc khai thác hoặc sử dụng một số’ tài sản quốc gia như thuê’ TN, thuế SDĐNN.

Phân loại thuế theo chế độ phân cấp và điều hành NSNN

Theo tiêu thức này, thuế thường được phân thành: Thuế’ nhà nước và thuế địa phương. khái niệm về thuế

Thuế Nhà nước là loại thuế được huy động bởi chính phủ trung ương trên cơ sở pháp luật và được tập trung vào NSNN.

Thuế địa phương là loại thuế được chính quyền địa phương thu trên phạm vi lãnh thổ được phân công và được nộp vào ngân sách địa phương.

Phân loại thuế theo phương thức sử dụng

Theo tiêu thức này, thuế thường được phân thành: thuế tổng hợp và thuế chuyên dùng.

Thuế tổng hợp là loại thuê’ tuy được thu từ nhiều nguồn đơn lẻ khác nhau nhưng được tập trung vào một quỹ tập trung thống nhất của Nhà nước, và được sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế’ – xã hội có tính chất toàn quốc.

Thuế chuyên dùng là loại thuế thu từ một nguồn hoặc một số nguồn đơn lẻ nhất định nào đó và được tập trung vào một quỹ nhất định.

Một số nước còn đi xa hơn nữa trong việc sử dụng thuế tiêu dùng, thuế bảo vệ môi trườngnhư là các loại thuê’ chuyên dùng để bù đắp chi phí xã hội trong việc đấu tranh chống tệ nạn nghiện hút, sử dụng ma túy,’tiêu dùng rượu quá mức nhằm lành mạnh hóa môi trường xã hội và tự nhiên.

Ở nước ta, một số lệ phí, ví dụ như phí giao thông có thể xem là một sắc thuế chuyên dùng. khái niệm về thuế

Xem thêm: Khóa học ôn thi công chức thuế

Xem thêm: Khóa học xuất nhập khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!