Liên hệ

THUẾ ACADEMY

138 Đ. Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

(Tòa nhà Cơ quan Đại diện Bộ Tài chính tại TPHCM, lầu 2, phòng số 42).

Giảng viên phụ trách: TS. Trần Quang Vũ

Email: tranquangvu80@gmail.com

Điện thoại: 0913.106015

Giờ làm việc: 8h30 – 16h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Giảng viên Trần Quang Vũ