Đặc điểm của thuế, khái niệm thuế

Đặc điểm của thuế là gì? Trước tiên, thuế là khoản, đóng góp bắt buộc mà mỗi tổ’ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước theo Luật định về đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước; người đóng thuế được hưởng hợp pháp phần thu nhập còn lại.

Đặc điểm thứ nhất của thuế

Thuế là khoản trích nộp bắt buộc được thực hiện thông qua con đường quyền lực

Thuế được đảm bảo bằng quyền lực chính trị đặc biệt của Nhà nước. Không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người nộp thuế.

Do đó, đối tượng nộp thuế không có quyền trốn thuế hoặc mong muốn tự ấn định hay thỏa thuận mức đóng góp của họ mà chỉ có quyền chấp thuận.

Những ai vi phạm luật sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật để buộc họ phải làm tròn nghĩa vụ nộp thuế.

đặc điểm của thuế

Đặc điểm thứ hai của thuế

Thuế là khoản trích nộp bằng tiền.

Trước đây, lịch sử của thuế là nộp bằng hiện vật. Tuy nhiên, việc nộp thuế bằng hiện vật không hiệu quả vì có những hàng hóa mà nhà nước không cần dùng đến.

Chính vì lý do đó mà hiện nay, việc nộp thuế của người dân và doanh nghiệp là phải nộp bằng tiền. Cụ thể là tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Đặc điểm thứ ba của thuế

Thuế là một khoản thu không có đối khoản cụ thể, không hoàn trả trực tiếp:

• Thuế không có đối khoản cụ thể:

Nguồn thu từ mỗi loại thuế không được quy định gắn với mục đích chi tiêu cụ thể nào cả, mà đều được sử dụng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung của Nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
• Thuế không hoàn trả trực tiếp:

Cho người nộp thuế mà một phần thuế được hoàn trả gián tiếp cho người nộp thuế thông qua các khoản phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng

đặc điểm của thuế 2

Đặc điểm thứ tư của thuế

Thuế dùng vào chỉ tiêu công cộng.

Thuế được sử dụng vào việc chi tiêu cho bộ máy nhà nước. Chi tiêu đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế. Chi tiêu an sinh xã hội và đảm bảo công bằng trong quá trình phát triển.

Xem thêm: Khóa học ôn thi công chức thuế

Xem thêm: Khóa học xuất nhập khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!