Ôn thi đại lý thuế là bước chuẩn bị cần thiết để nâng cao tỷ lệ trúng tuyển kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế do Tổng cục Thuế tổ chức.

Tại sao phải tham gia lớp ôn thi đại lý thuế?

Việc chinh phục kỳ thi đại lý thuế của Tổng cục Thuế để lấy được chứng chỉ đại lý thuế danh giá là ước muốn của bất kỳ ai đang làm việc trong lĩnh vực kế toán – thuế.

Để vượt qua kỳ thi này, thí sinh cần phải có chiến lược ôn tập và kinh nghiệm làm bài thi để đạt kết quả cao nhất.

Theo số liệu thống kê, chỉ có 25% thí sinh tham gia kỳ thi là trúng tuyển. Còn lại 75% là bị trượt. Lý do là:

 • Học viên bị giới hạn về kiến thức; tài liệu; điều kiện ôn thi;
 • Học viên không có thông tin về cấu trúc đề thi;
 • Học viên chỉ nắm lý thuyết;
 • Học viên thiếu kỹ năng làm bài thi.

Học viên nhận được gì sau khóa học?

 • Nắm vững quy định pháp luật về các sắc thuế: Thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp; giá tri gia tăng; tiêu thụ đặc biệt, quản lý thuế.
 • Nắm vững quy định pháp luật Kế toán; chuẩn mực kế toán; hệ thống tài khoản kế toán.
 • Hệ thống hóa kiến thức theo sơ đồ tư duy mind map.
 • Làm bài tập và bài thi mô phỏng giống như thi thật.
 • Nắm được kỹ năng làm bài thi và trình bày bài thi.
ôn thi đại lý thuế
ôn thi đại lý thuế

Đối tượng tham gia khóa học là những ai?

Lớp ôn thi đại lý thuế thường hướng đến những người muốn trở thành đại lý thuế hoặc muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực thuế.

 1. Những người đang làm việc trong lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế và muốn nâng cao kiến thức để trở thành đại lý thuế.
 2. Những người muốn tìm kiếm công việc mới trong lĩnh vực đại lý thuế và muốn có chứng chỉ hành nghề.
 3. Những người đã từng học tập về lĩnh vực thuế và muốn nâng cao kiến thức hoặc chuẩn bị ôn thi để đạt được chứng chỉ đại lý thuế.

Nội dung lớp ôn thi đại lý thuế bao gồm những gì?

Trước tiên, bạn cần có cái nhìn tổng quát về khối lượng kiến thức sẽ ôn tập trong kỳ thi này.

Theo quy định của Tổng cục Thuế, kiến thức của kỳ thi bao gồm 02 môn:

 • Môn pháp luật thuế
 • Môn kế toán

Môn pháp luật thuế sẽ bao gồm các văn bản luật thuế sau:

 • Luật thuế giá trị gia tăng;
 • Luật thuế thu nhập cá nhân;
 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Luật quản lý thuế
 • Luật thuế bảo vệ môi trường
 • Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Môn kế toán bao gồm:

 • Luật kế toán
 • Chuẩn mực kế toán
 • Chế độ kế toán áp dụng với doanh nghiệp.

Chia sẻ của học viên về khóa học.

Thông báo thi tuyển kỳ thi chứng chỉ đại lý thuế của Tổng cục Thuế

Thông báo thi tuyển đại lý thuế

Nguồn: Tổng cục Thuế

Có thể bạn quan tâm: Lớp ôn thi công chức thuế

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH
trần quang vũ

TS. Trần Quang Vũ
CEO Tài chính Sài Gòn

Kinh nghiệp 20 năm đào tạo nghiệp vụ thuế

 • 1999 – 2003: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM chuyên ngành Tài chính công;
 • 2009 – 2011: Tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế TPHCM chuyên ngành chính sách công.
 • 2015 – 2017: Tốt nghiệp Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế TPHCM chuyên ngành Tài chính công.
 • 2004 – 2011: Công tác tại Cục Thuế tỉnh Cà Mau.
 • 2012 – 2023 (đến nay): Phụ trách Trung tâm Tài chính Sài Gòn, đào tạo nghiệp vụ thuế – tài chính – kế toán.
TÀI LIỆU KHÓA HỌC
lớp ôn thi đại lý thuế

Hệ thống văn bản Luật thuế

 • Luật thuế Giá trị gia tăng;
 • Luật thuế Thu nhập cá nhân;
 • Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp;
 • Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt;
 • Luật Quản lý thuế
 • Luật Kế toán.
 • Ôn thi đại lý thuế.

Xem chi tiết

lớp ôn thi đại lý thuế

Hệ thống slide bài giảng thuyết trình Powerpoint:

 • Bài giảng Thuế giá trị gia tăng
 • Bài giảng Thuế thu nhập cá nhân
 • Bài giảng Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Bài giảng Luật Quản lý thuế
 • Bài giảng Luật Kế toán

Xem chi tiết

Hệ thống bài tập và bài thi

Hệ thống bài tập, bài thi thử

 • Bài tập tự luận và trắc nghiệp Thuế giá trị gia tăng
 • Bài tập tự luận và trắc nghiệp Thuế thu nhập cá nhân
 • Bài tập tự luận và trắc nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài tập tự luận và trắc nghiệp Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Bài tập định khoản kế toán

Xem chi tiết

NỘI DUNG LỚP ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ

Lớp ôn thi đại lý thuế

 • Hệ thống hóa hệ thống văn bản pháp luật về thuế;
 • Khái niệm, vai trò và đặc điểm của thuế;
 • Phân loại thuế;
 • Các yếu tố cấu thành của một sắc thuế;
 • Hệ thống thuế của Việt Nam.
 • Ôn thi đại lý thuế

Xem thêm:

 • Slide bài giảng tổng quan về Thuế;
 • Bài tập trắc nghiệm tổng quan về thuế
bài 2: luật thuế giá trị gia tăng

Nội dung bài học

 • Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế giá trị gia tăng;
 • Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế và người nộp thuế;
 • Giá tính thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế suất thuế giá trị gia tăng;
 • Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng;
 • Kê khai, nộp thuế & hoàn thuế;

Xem thêm:

 • Văn bản Luật thuế Giá trị gia tăng
 • Nghị định hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng
 • Thông tư hướng dẫn Luật thuế Giá trị gia tăng

Xem thêm:

 • Slide bài giảng Luật thuế giá trị gia tăng
 • Một số lưu ý khi giải bài tập thuế Giá trị gia tăng
 • Bài tập tính thuế giá trị gia tăng
 • Bài tập trắc nghiệm Luật thuế Giá trị gia tăng
BÀI 3: LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Lớp ôn thi đại lý thuế

 • Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân;
 • Thu nhập miễn thuế;
 • Kỳ tính thuế;
 • Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú
 • Thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú;
 • Biểu thuế; ôn thi đại lý thuế

Xem thêm:

 • Văn bản Luật thuế Thu nhập cá nhân
 • Nghị định hướng dẫn Luật thuế Thu nhập cá nhân
 • Thông tư hướng dẫn Luật thuế Thu nhập cá nhân

Xem thêm:

 • Slide bài giảng Luật thuế Thu nhập cá nhân
 • Một số lưu ý khi giải bài tập thuế Thu nhập cá nhân
 • Bài tập tính thuế Thu nhập cá nhân
 • Bài tập trắc nghiệm Luật thuế Thu nhập cá nhân
BÀI 4: LUẬT THUẾ THU NHẬP doanh nghiệp

Nội dung bài học

 • Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Phạm vi điều chỉnh của thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thu nhập chịu thuế
 • Thu nhập được miễn thuế
 • Căn cứ và phương pháp tính thuế
 • Doanh thu & Thu nhập khác
 • Thuế suất và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem thêm:

 • Văn bản Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Nghị định hướng dẫn Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Thông tư hướng dẫn Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Xem thêm:

 • Slide bài giảng Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Một số lưu ý khi giải bài tập thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Bài tập tính thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Bài tập trắc nghiệm Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp
BÀI 5: LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Lớp ôn thi đại lý thuế

 • Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Đặc điểm, vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Đối tượng chịu thuế, bao gồm: hàng hóa & dịch vụ
 • Đối tượng không chịu thuế; ôn thi đại lý thuế
 • Căn cứ tính thuế; giá tính thuế
 • Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Xem thêm:

 • Văn bản Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt
 • Nghị định hướng dẫn Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt
 • Thông tư hướng dẫn Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

Xem thêm:

 • Slide bài giảng Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt
 • Một số lưu ý khi giải bài tập thuế Tiêu thụ đặc biệt
 • Bài tập tính thuế Tiêu thụ đặc biệt
 • Bài tập trắc nghiệm Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt
BÀI 6: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Nội dung quan trọng

 • Chương 3: Đăng ký thuế
 • Chương 4: Khai thuế, tính thuế
 • Chương 5: Ấn định thuế
 • Chương 6: Nộp thuế; lớp ôn thi đại lý thuế
 • Chương 8: Thủ tục hoàn thuế;
 • Chương 10: Áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử
 • Chương 12: Đại lý thuế

Xem thêm:

 • Văn bản Luật Quản lý thuế
 • Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế
 • Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Xem thêm:

 • Slide bài giảng Luật Quản lý thuế
 • Bài tập trắc nghiệm Luật Quản lý thuế
BÀI 7: LUẬT KẾ TOÁN

Lớp ôn thi đại lý thuế

 • Chương 1: Những quy định chung
 • Chương 2: Công tác kế toán
 • Chương 3: Tổ chức bộ máy kế toán
 • Chương 4: Kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Chương 5: Quản lý nhà nước về kế toán
 • Chương 6: Điều khoản thi hành

Xem thêm:

 • Văn bản Luật Kế toán
 • Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán
 • Thông tư hướng dẫn Luật Kế toán

Xem thêm:

 • Slide bài giảng Luật Kế toán
BÀI 8: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Nội dung quan trọng

 • Hệ thống tài khoản kế toán
 • Tài khoản loại 1 & 2
 • Tài khoản loại 3 & 4
 • Tài khoản loại 5 & 7
 • Tài khoản loại 6 & 8
 • Tài khoản loại 9

Xem thêm:

 • Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Xem thêm:

 • Slide bài giảng Hệ thống kế toán
 • Bài tập định khoản kế toán
BÀI 9: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

Lớp ôn thi đại lý thuế

 • Chuẩn mực 01 – Chuẩn mực chung
 • Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho
 • Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định hữu hình
 • Chuẩn mực số 05 – Bất động sản đầu tư
 • Chuẩn mực số 14 – Doanh thu và thu nhập khác
 • Chuẩn mực số 21 – Trình bày BCTC

Xem thêm:

 • Hệ thống văn bản chuẩn mực kế toán

Xem thêm:

 • Slide bài giảng Chuẩn mực kế toán