Thuế thu nhập doanh nghiệp (2023)

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TTNDN) là sắc thuế tính trên phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

TTNDN là khoản thuế mà các doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước dựa trên số thu nhập mà doanh nghiệp đó kiếm được trong năm tài chính. Thu nhập của doanh nghiệp được tính bằng tổng giá trị thu nhập đạt được từ tất cả các nguồn thu nhập, trừ đi các khoản chi phí và giá trị hàng tồn kho cuối năm. TTNDN là một khoản thuế quan trọng đóng góp vào ngân sách Nhà nước và được áp dụng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Các đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

 1. Tính kỳ hạn: TTNDN được tính và nộp hàng năm, theo kỳ tài chính của doanh nghiệp.
 2. Tính trên thu nhập: TTNDN được tính dựa trên thu nhập thực tế của doanh nghiệp, sau khi trừ đi các khoản chi phí và giá trị hàng tồn kho cuối năm.
 3. Tính theo tỷ lệ: Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên tỷ lệ xác định trước đó, được quy định trong luật thuế.
 4. Phương thức tính thuế đa dạng: Các phương thức tính thuế đa dạng, bao gồm phương pháp trực tiếp và gián tiếp.
 5. Đóng góp vào ngân sách Nhà nước: TTNDN là một trong những nguồn thu quan trọng đóng góp vào ngân sách Nhà nước và được sử dụng để phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, v.v.
 6. Được quản lý chặt chẽ: TTNDN là một loại thuế được quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan thuế và có các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, truy thu thuế đối với các doanh nghiệp vi phạm.

thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng nộp thuế

Tất cả các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ và có thu nhập là đối tượng phải nộp thuế TNDN.

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật dưới các hình thức (công ty cổ phần, công ty TNHH, DN tư nhân, văn phòng luật sư,…
 • Các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh HHDV có thu nhập.
 • Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật HTX.
 • DN được thành lập theo quy định của Pháp luật nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
 • Các tổ chức khác: chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ,…

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ = Thu nhập tính thuế trong kỳ (1) X Thuế suất thuế TNDN

 • Thu nhập tính thuế trong kỳ = Thu nhập chịu thuế (2) – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ được kết chuyển
 • Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí – Thu nhập chịu thuế khác.

Nguyên tắc xác định các khoản chi phí được trừ

 1. Phải thực sự phát sinh và liên quan trực tiếp đến doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế
 2. Phải có chứng từ hợp lệ, hợp pháp theo quy định của pháp luật (hoá đơn của BTC hoặc hoá đơn tự in,…)
 3. Phải tương ứng với doanh thu tính thuế.
 4. Phải có mức chi hợp lý
 5. Phải có tính chất thu nhập hơn là tính chất vốn.

Điều kiện khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
 2. Khoản chi có đủ các hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 3. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên giá thanh toán đã bao gồm cả thuế GTGT khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 4. Không thuôc các khoản chi phí không được trừ.

Thuế suất

 • Đối với các cơ sở kinh doanh: áp dụng thuế suất 20%
 • Đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm: thuế suất từ 32-50% theo từng trường hợp.

Kê khai thuế TNDN, nộp thuế, quyết toán thuế

Kê khai thuế TNDN

 • Khai thuế TNDN là loại khai tạm tính theo quý, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hưu doanh nghiệp, tổ chức lại DN.
 • Thời hạn nộp tờ khai chậm nhất không quá ngày thứu 30 của quý tiếp theo.

Nộp thuế

 • Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ sổ sách kế toán hoá đơn chứng từ: Cơ sở KD tạm nộp thuế hàng quý theo tờ khai thuế TNDN, thời hạn nộp chậm nhất không quá thời hạn nộp tờ khai thuế.
 • Tổ chức, cá nhân chi trả TN cho tổ chức, cá nhân nước ngoài KD không có cơ sở thường trú tại Việt Nam: khấu trừ tiền thuế TNDN nộp NSNN chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày chuyển trả tiền cho nhà nước.

Quyết toán thuế

Kết thúc năm tài chính, cơ sở KD phải quyết toán với cơ quan thuế, thời hạn nộp tờ khai quyết toán:

 • Không quá 90 ngày, từ khi kết thúc năm tài chính
 • Không quá 45 ngày, kể từ ngày có quyết định chuyển đổi
 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế ấn định không phải quyết toán thuế.

Bài viết trên được tham khảo ý kiến chuyên môn của Th.S Trần Quang Vũ. Các bạn quan tâm đến lớp ôn thi công chức thuế thì tham khảo đường link sau nhé! https://onthicongchucthue.com/

Xem thêm: Thuế bảo vệ môi trường

Liên hệ đăng ký lớp ôn thi công chức thuế

Thuế Academy

138 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TPHCM

Di động, zalo: 0913.106015

Email: tranquangvu80@gmail.com

Giờ làm việc: 8h30 – 16h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!