Tag Archives: vai trò của thuế

Vai trò của thuế đối với nguồn thu ngân sách

Vai trò của thuế là gì? Trước tiên, thuế là hình thức phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Điều này nhằm hình thành nên quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của Nhà nước (NSNN). Mục đích là  để đáp ứng nhu cầu chi tiêu […]

error: Content is protected !!