Tài liệu ôn thi công chức thuế gồm 3 phần: Kiến thức chung; ngoại ngữ và phần kiến thức chuyên ngành. Bộ tài liệu này rất hữu ích đối với những bạn chăm chỉ, có khả năng tự học và quyết tâm cao trong kỳ thi tuyển dụng công chức thuế sắp đến.

Năm 2023 Tổng cục Thuế dự kiến tuyển dụng 1.642 chỉ tiêu biên chế cho 63 tỉnh, thành phố. Để giúp các bạn có bộ tài liệu tham khảo rõ ràng, cụ thể, chuẩn chỉnh hơn cho việc ôn thi và nhất là đỡ mất thời gian tìm và tải từng tài liệu trên mạng, Thuế Academy đã download và up ở các link dưới đây, các bạn nhấn vào để tải về. Đây là các tài liệu miễn phí, bao gồm phần Tiếng Anh và tài liệu ôn thi kiến thức chung công chức thuế.

1. Tài liệu ôn thi công chức thuế miễn phí

Hiến pháp 2013

tài liệu ôn thi công chức thuế 2022

Hiến pháp là văn bản luật gốc của Nhà nước. Tất cả các văn bản pháp luật khác phải tuân thủ Hiến pháp. Hiến pháp quy định về thể chế chính trị của nhà nước; quyền của công dân.

Ngoài ra, Hiến pháp cũng quy định về Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Luật Cán bộ công chức – tài liệu ôn thi công chức thuế

Hiến pháp là văn bản luật gốc của Nhà nước. Tất cả các văn bản pháp luật khác phải tuân thủ Hiến pháp. Hiến pháp quy định về thể chế chính trị của nhà nước; quyền của công dân. Ngoài ra, Hiến pháp cũng quy định về Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Luật cán bộ công chức quy định về quyền, nghĩa vụ của cán bộ công chức. Những điều cán bộ công chức không được làm.

Phân biệt giữa cán bộ và công chức; Cán bộ công chức ở Trung ương và địa phương.

Luật Tổ chức Chính phủ – tài liệu ôn thi công chức thuế

Luật Tổ chức chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị thuộc Chính phủ. Bao gồm: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tài liệu ôn thi công chức thuế

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương bao gồm Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thành phố, thị xã thuộc tỉnh; Quận, huyện thuộc thành phố.

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan Thuế gồm:

Tổng cục Thuế

Đây là cơ quan Thuế trung ương. Thống nhất quản lý về thuế trong phạm vi cả nước. Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cục Thuế tỉnh, thành phố

Ở địa phương, Cục Thuế được tổ chức theo ngành dọc trực thuộc Tổng cục Thuế. Hiện nay, Cục thuế được tổ chức theo địa giới hành chính và thu gọn các đầu mối để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các phòng thuộc Cục Thuế tỉnh thành phố

Đây là các đơn vị tham mưu giúp việc cho Cục Thuế trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chi cục thuế

Đây là đơn vị cơ sở của ngành Thuế, cũng là đơn vị trực tiếp làm việc với người dân và doanh nghiệp. Thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức thuế sẽ được phân công làm việc tại các chi cục Thuế.

Tài liệu ôn thi công chức thuế phần chuyên ngành

Tổng quan về Thuế

Phần này giúp học viên trang bị kiến thức cơ bản về thuế để làm cơ sở nền tảng tiếp thu các luật thuế. Hiểu được nguồn gốc ra đời của thuế. Khái niệm và đặc trưng cơ bản của thuế.

Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường; các yếu tố cấu thành của một luật thuế.

Phân loại thuế và hệ thống thuế Việt Nam. Tài liệu ôn thi công chức thuế.

Luật thuế thu nhập cá nhân – tài liệu ôn thi công chức thuế

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập của người nộp thuế. Phần này sẽ giúp học viên hiểu rõ thuế thu nhập cá nhân; cơ sở tính thuế. Phương pháp tính thuế, mức thuế suất và chính sách miễn giảm thuế.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp – Tài liệu ôn thi công chức thuế 2022

lớp ôn thi công chức thuế TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế gián thu. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thu của thuế thu nhập doanh nghiệp đóng góp rất lớn vào tổng thu ngân sách nhà nước. Tài liệu ôn thi công chức thuế.

Luật thuế giá trị gia tăng

lớp ôn thi công chức thuế VAT

Luật thuế giá trị gia tăng đánh vào giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ từ quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. Hiện nay, mức thuế giá trị gia tăng gồm 0%, 5% và 10%.

Năm 2022, do dịch bệnh Covid xảy ra nên Chính phủ đã giảm thuế còn 8% đối với một số lĩnh vực ngành hàng nhằm thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế. Tài liệu ôn thi công chức thuế.

Luật Quản lý thuế – tài liệu ôn thi công chức thuế 2022

lớp ôn thi công chức thuế QLT

Đây là văn bản Luật hướng dẫn về quản lý thuế đối với cơ quan Thuế và cơ quan hải quan. Nội dung bao gồm: đăng ký thuế; nộp thuế; cưỡng chế thuế; miễn giảm thuế…

Tài liệu ôn thi công chức thuế có phí

Tài liệu bao gồm tài liệu miễn phí cộng với các tài liệu đính kèm sau đây.

Mức phí là: 499.000 đồng (Bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng). Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, nhận tài liệu qua Google Drive ngay lập tức.

Thông tin chuyển khoản: TRAN QUANG VU – VIETCOMBANK – 0191000099409

Nội dung chuyển khoản: Email (thay _ cho @), ví dụ: tranquangvu80_gmail.com (tương đương với tranquangvu80@gmail.com).

1. 2000 câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung về nhà nước và pháp luật

Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm toàn diện về:

  • Hiến pháp,
  • Luật cán bộ công chức hợp nhất,
  • Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
  • Luật Chính quyền địa phương

XEM THỬ TẠI ĐÂY

2000 câu hỏi trắc nghiệm

2. 200 câu hỏi trắc nghiệm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế các cấp

Bao gồm: Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế và các Phòng thuộc Cục Thuế.

XEM THỬ TẠI ĐÂY

3. 30 đề thi, 60 video, 626 câu Tiếng Anh tài liệu ôn thi công chức thuế

30 đề thi tiếng Anh

60 video bài giảng ngữ pháp, từ vựng

426 câu Tiếng Anh

CLICK ĐỂ XEM THỬ

Tiếng Anh

4. Câu hỏi và bài tập Luật Thuế giá trị gia tăng

9 câu hỏi lý thuyết về Luật thuế Giá trị gia tăng;

Hướng dẫn cách giải bài tập tính thuế giá trị gia tăng

9 bài tập tính thuế giá trị gia tăng (có đáp án)

5. Câu hỏi và bài tập Luật Thuế thu nhập cá nhân

20 câu hỏi trắc nghiệm Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Hướng dẫn giải bài tập Thuế thu nhập cá nhân

18 Câu hỏi lý thuyết thuế thu nhập cá nhân.

8 bài tập tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải.

tài liệu ôn thi công chức thuế

6. Câu hỏi và bài tập Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

20 câu hỏi trắc nghiệm Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hướng dẫn cách làm bài tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

05 câu hỏi lý thuyết Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

14 bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp có lời giải.

tài liệu ôn thi công chức thuế

7. Câu hỏi lý thuyết Luật quản lý thuế

90 câu hỏi lý thuyết Luật Quản lý thuế

tài liệu ôn thi công chức thuế

8. Video bài giảng về Luật Thuế: GTGT, TNCN, TNDN

tài liệu ôn thi công chức thuế

Liên hệ mua tài liệu:

Mr. Trần Quang Vũ – Số điện thoại, zalo: 0913106015 – Email: tranquangvu80@gmail.com

Giá tài liệu: 499.000 đồng (Bốn trăm chín mươi chín nghìn).

Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

Nếu bạn không có khả năng tự học thì bạn có thể tham gia lớp ôn thi công chức thuế theo đường link dưới đây nhé!

Xem thêm: Lớp ôn thi công chức thuế

Bạn đang tìm kiếm khóa học ôn thi công chức thuế. Hãy xem video giới thiệu khóa học của Thuế Academy ở đây nhé!