ôn thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Lớp ôn thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng làm bài thi để đạt kết quả cao trong kỳ thi kiểm định do Bộ Nội vụ tổ chức đình kỳ hàng năm vào tháng 7 và tháng 11.

Theo quy định hiện nay, để tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức vào các cơ quan Đảng, Nhà nước trên phạm vi toàn quốc, thí sinh phải trải qua kỳ thi kiểm định công chức và được cấp giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận đạt kiểm định công chức có giá trị trong vòng 2 năm để tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức.

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức là gì?

Trước năm 2024, thí sinh khi tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức không phải tham dự kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Thay vào đó, thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 thi kiến thức chung về nhà nước và pháp luật. Vòng 2 thi kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành.

Như vậy, mỗi cơ quan, đơn vị đều phải tổ chức kỳ thi với 2 vòng, gây lãng phí thời gian, tiền bạc. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn tham dự thi tuyển công chức vào 2 đơn vị nhà nước, ví dụ Cục Hải quan và Cục Thuế thì bạn phải trải qua 4 vòng thi. Mỗi đơn vị là 2 vòng thi.

Để nâng cao chất lượng đầu vào công chức và rút ngắn kỳ thi tuyển dụng của các cơ quan nhà nước, Bộ Nội vụ thống nhất tổ chức kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức do đối tượng là những người muốn thi tuyển vào công chức nhà nước ở các ngành, lĩnh vực trên phạm vi cả nước.

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức để đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội; là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng lựa chọn, đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức trong giai đoạn hiện nay.

Như vậy, kiểm định chất lượng đầu vào công chức là việc tham gia kỳ thi do Bộ Nội vụ tổ chức để đạt được chứng nhận kiểm định. Đây là tiêu chí đầu vào quan trọng để ứng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức vào các cơ quan Nhà nước.

Việc tổ chức kiểm định phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Nội dung kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức là gì?

Nội dung tổng quát của kỳ thi kiểm định là kiến thức về nhà nước và phát luật, cũng như kỹ năng làm việc của thí sinh.

Cụ thể hơn, nội dung của kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức bao gồm:

  • Hiến pháp 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Luật Tổ chức Quốc hội;
  • Luật Tổ chức Chính phủ;
  • Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;
  • Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật;
  • Luật Cán bộ, công chức
  • Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  • Các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ;

lớp ôn thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Hình thức thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Tham dự kỳ thi, thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính với số lượng câu hỏi từ 60 đến 90 câu hỏi.

Thang điểm của bài thi là 100 điểm. Thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên sẽ trúng tuyển kỳ thi.

Thí sinh sẽ biết được kết quả ngay sau khi kết thúc làm bài thi.

Có nên tham gia lớp ôn thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức?

Nếu bạn là người có khả năng tự học thì câu trả lời cho câu hỏi trên là KHÔNG. Bạn KHÔNG cần tham gia lớp ôn thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Tuy nhiên, nếu bạn là người bận rộn, đang đi làm ở công ty, xí nghiệp, nhà máy, ngân hàng… và không có nhiều thời gian ôn tập thì tốt nhất bạn nên tham gia lớp ôn thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức vì các lý do sau:

Một là, tiết kiệm thời gian ôn tập. Tham gia lớp ôn thi, bạn sẽ được hướng dẫn nội dung ôn tập trọng tâm của kỳ thi. Bạn chỉ cần bỏ ra 20% thời gian ôn tập để có thể giải quyết được 80% nội dung câu hỏi.

Hai là, bạn được người có kinh nghiệm dẫn dắt và trả lời, phản hồi các vướng mắc, câu hỏi của bạn trong quá trình ôn tập. Điều này giúp bạn tự tin hơn khi làm bài thi.

Ba là, bạn được trang bị kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, cách phân bổ thời gian; chiến lược trả lời câu hỏi sau cho có lợi nhất để đạt kết quả kỳ thi.

Bốn là, bạn được tham gia vào nhóm cộng đồng ôn tập. Ở đây, bạn có thể đưa ra bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kỳ thi để mọi người cùng nhau hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho bạn.

Giảng viên phụ trách

Trần Quang Vũ

TS. Trần Quang Vũ
Chuyên gia đào tạo thi công chức

Kinh nghiệm 20 năm trong đào tạo, bồi dưỡng ôn thi công chức các ngành Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Quản lý thị trường…

lớp ôn thi công chức thuế

Lớp ôn thi công chức thuế do TS. Trần Quang Vũ tổ chức