Học viện Tài chính Sài Gòn luôn mong muốn mang đến cho học viên trải nghiệm tin cậy, tôn trọng quyền riêng tư của học viên và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của học viên khi học viên tin tưởng và cung cấp thông tin cá nhân tại onthicongchuc.com

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này bao gồm các nội dung:

1. Cung cấp và chia sẻ thông tin

Học viện Tài chính Sài Gòn luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của học viên. Chúng tôi hiểu các bạn học viên cung cấp thông tin cá nhân cho Học viện Tài chính Sài Gòn nhằm mục đích được nhận tư vấn và đăng ký học.

Chúng tôi biết các bạn học viên mong muốn các thông tin cá nhân của mình được an toàn và bảo mật. Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là áp dụng các biện pháp đặc biệt trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ để đảm bảo an toàn và giữ bí mật các thông tin mà học viên cung cấp cho chúng tôi.

Tại Học viện Tài chính Sài Gòn, hiện tại cũng như trong tương lai, không để lộ thông tin cá nhân của học viên cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:

  • Chúng tôi được sự đồng ý của học viên, hoặc đã thông báo và được sự đồng ý trước của học viên.
  • Chúng tôi được yêu cầu, tùy từng thời điểm phải cung cấp thông tin cá nhân của học viên cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Học viện Tài chính Sài Gòn có thể thu thập các thông tin cá nhân của Học viên từ các nguồn sau:

  • Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: Đó là thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên website, fanpage ôn thi công chức thuế bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email…
  • Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn hợp pháp khác.

Khi thu thập thông tin cá nhân của Học viên, Học viện Tài chính Sài Gòn mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới học viên, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho học viên. Trong phạm vi điều khoản, Học viện Tài chính Sài Gòn cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin khách hàng đã thu thập cho các đối tượng nào khác ngoài đối tượng được liệt kê trong quy chế này.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

Học viện Tài chính Sài Gòn tiến hành thu thập, xử lý thông tin học viên để lại trên website, hotline với mục đích phù hợp với yêu cầu của học viên và cam kết tuân thủ theo nội dung của “chính sách bảo mật thông tin cá nhân” này

  • Hỗ trợ trong việc phục vụ cũng như chăm sóc học viên tốt hơn.
  • Hỗ trợ xác định học viên (tham gia khóa học, hoàn tiền) và bảo mật tốt hơn các thông tin cá nhân của học viên
  • Giúp nắm bắt các nhu cầu học xuất nhập khẩu của học viên nhằm cung cấp các khóa học phù hợp.
  • Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành

Để phục vụ cho nhu cầu giải quyết công việc, hỗ trợ giải đáp vấn đề cho học viên, những thông tin mà quý học viên cung cấp sẽ được dùng để liên lạc trực tiếp để trao đổi các vấn đề liên quan với học viên như là: Gọi điện thoại, gửi thư qua email…

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Khi học viên cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thì đồng nghĩa với việc quý học viên đã đồng ý với các điều khoản nêu ở trên. Học viện Tài chính Sài Gòn cam kết sẽ bảo mật thông tin của học viên.

Tại Học viện Tài chính Sài Gòn đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo đảm thông tin cá nhân của quý khách không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ đầy đủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật để ứng dụng các tiến bộ mới nhất trong công nghệ bảo mật và mã hóa.

Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua mạng internet trên thực tế không thể có sự an toàn tuyệt đối. Do đó, Học viện Tài chính Sài Gòn không thể đưa ra một sự cam kết tuyệt đối rằng thông tin của khách hàng cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của học viên nếu như học viên chia sẻ thông tin của mình với người khác… Nếu quý học viên không chấp nhận các điều khoản như đã nêu ở trên, chúng tôi khuyên học viên nên cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.