banner_tiếng anh công chức thuế

Ôn thi Tiếng Anh công chức thuế giúp học viên tự tin làm bài thi kiến thức chung đạt kết quả cao. Học viên cần lưu ý là, đối với môn Tiếng Anh thì chỉ cần trả lời đúng 50% số câu hỏi là sẽ trúng tuyển vòng 1.

Học viên không cần phải đầu tư ôn thi quá mức vào Tiếng Anh. Thay vào đó là sẽ tập trung ôn thi vòng 2 phần kiến thức chuyên ngành. Vì phần này sẽ lấy từ điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Ôn Tiếng Anh thi công chức thuế tập trung vào 3 phần:

Phần 1 ôn thi Tiếng Anh công chức thuế – Đọc hiểu đoạn văn và trả lời câu hỏi

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer shect to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 10

Plants and animals will find it difficult to escape from or adjust to the effect of global warming, Scientists have already observerd shifts in the lifecycles of many plants and animals, such as flowers blooming earlier and birds hatching earlier in the spring. Many species have begun shifting where they live or their annual migration patterns due to warmer temperatures.

With further warming, animals will tend to migrate toward the poles and up mountainsides toward higher elevations. Plants will also attempt to shift their ranges, seeking new areas as old habitats grow too warm. In many places, however, human development will prevent these shifts. Species that find cities or farmland blocking their way north or south may become extinct. Species living in unique ecosystems, such as those found in polar and mountantop regions, are especially at risk because migration to new habitats is not possible. For example, polar bears and marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling sea ice but have nowhere farther to go. ôn thi tiếng anh cộng chức thuế

ôn thi tiếng anh công chức thuế - đọc hiểu

Question 1: Scionlists have observed that warmer temperatures in the spring cause flowers to
_________.

A. die instantly

B. bloom earlier

C, become lighter

D. lose color

Download tài liệu ôn thi Tiếng Anh công chức thuế – phần đọc hiểu

Phần 2 ôn thi Tiếng Anh công chức thuế – Trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng

1. Most university students………..on campus in their first year.
A. lives
B. live
C. are living

2. From this graph we can see that theeconomy ……………… at the moment.
A. improves
B. improve
C. is improving

3. They …………….. personal computerswhen my father was a student.
A. hadn’t
B. didn’t have
C. weren’t having

4. I ……….. want to be a practisingdoctor but now I’m more interested in research.
A. was used to
B. used to
C. would

5. The teacher …………… us how to do theexperiment when the fire bell rang.
A. showed
B. shown
C. was showing

6. I finished my essay yesterday but ………. it in to the tutor yet.
A. I’ve given
B. I haven’t given
C. I didn’t give

7. …………. the experiment three timesnow with different results each time!
A. We’ve done
B. We did
C. We’ve been doing

Download tài liệu ôn thi Tiếng Anh công chức thuế – phần trắc nghiệm

ôn thi tiếng anh công chức thuế - ngữ pháp

Phần 3 ôn thi Tiếng Anh công chức thuế – Kinh nghiệm làm bài thi Tiếng Anh

Kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm điền từ vào chỗ trống

Dạng bài tập trắc nghiệm điền từ vào chỗ trống kiểm tra cả từ vững lẫn ngữ pháp, đặc biệt là sự vận dụng kiến thức ngữ pháp và từ vựng trong ngữ cảnh của 1 đoạn văn để chọn đáp án chính xác.

Để làm tốt dạng bài tập này, các em có thể làm theo các bước chung sau:

Bước 1: Đọc lướt 1 lượt để hiểu nội dung đoạn văn, nắm được văn phong, ngữ cảnh của đoạn văn là gì

Bước 2: Đọc kỹ đoạn văn, đặc biệt chú ý đến những chỗ trống cần chọn từ điền vào và những từ/ cụm từ trước và sau chỗ trống đó để xác định từ loại cần điền vào chỗ trống

Bước 3: Đọc kỹ 4 phương án cần lựa chọn, xem xét chỗ cần điền liên quan đến từ vựng hay ngữ pháp. ôn thi tiếng anh công chức thuế

Bước 4: Nếu chỗ cần điền liên quan đến từ vựng, hãy đọc kỹ cụm từ, câu hoặc đoạn văn đó, dựa vào ngữ cảnh để đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất

Bước 5: Nếu chỗ cần điền liên quan đến ngữ pháp hoặc cấu trúc câu, xem xét lại các từ/ cụm từ trước hoặc sau chỗ trống đó (động từ, tính từ, giới từ,…); đọc lại 4 phương án để tìm đáp án đúng nhất.

2. Cùng 1 động từ nhưng khác nhau về thì, về dạng động từ.

Với dạng đánh đố này, học sinh cần nằm chắc ngữ pháp về cấu trúc và cách sử dụng 13 thì trong tiếng Anh và mảng ngữ pháp về động từ nguyên mẫu, danh động từ để biết được dạng động từ nào theo sau một động từ.

Ví dụ: Các động từ như mind, enjoy, avoid, finish, keep…thì động từ đi sau nó luôn là V-ing. Các động từ như agree, aim, appear, ask, attempt, decide, demand…thì động từ theo sau nó là động từ nguyên thể có to.

Hay các động từ như remember, forget, stop thì động từ theo sau nó có thể là to inf hoặc V_ing và sẽ có ý nghĩa cách dùng khác nhau.

3. Giới từ, cụm động từ

Đây là phần khó và học sinh chỉ có thể làm được bằng cách học thuộc các giới từ và các cụm động từ sau đó luyện tập thật nhiều để trở nên nhuần nhuyễn. ôn thi tiếng anh công chức thuế

Có một chú ý là học sinh nên học các cụm động từ này theo chủ đề, vì từng chủ đề sẽ có những cụm động từ hay được sử dụng phổ biến nhất với ý nghĩa riêng biệt.

Và đoạn văn này cũng là trích ra hay liên quan đến một chủ đề nào đó nên học sinh sẽ nhanh chóng nhận ra được cụm động từ nào sẽ là đáp án đúng => ôn tập lại phần cụm động từ trong từng chủ điểm từ vựng của từ vựng pro S nâng cao.

4. phương án cùng từ loại nhưng chỉ khác một chút về ý nghĩa

Với dạng này, sau bước thứ nhất các em đã đọc lướt qua cả đoạn văn để nắm được nội dung chính, văn phong mục đích của đoạn văn, các em sẽ tìm ra được phương án nào hợp với ngữ cảnh của đoạn văn nhất.

Đây là dạng khó nhất trong bài điền từ vào đoạn văn, và nội dung các em cần học để làm được bài này đó là học cách phân biệt các từ dễ nhầm lẫn.

ôn thi tiếng anh

Phần 4 Ôn thi tiếng Anh công chức thuế – phần ngữ pháp

Ngữ pháp là nền tảng giúp bạn có thể chinh phục một ngôn ngữ tốt hơn. Ngữ pháp giúp các bạn vận dụng từ vựng đúng ngữ cảnh hơn, giúp người nghe, người đọc hiểu đúng nghĩa của ý bạn diễn đạt.

Rất nhiều các bạn hiện nay gặp khó khăn trong việc tìm một phương pháp, lộ trình phù hợp để học tốt ngữ pháp tiếng Anh. Ông cha ta thường có câu “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, ngữ pháp tiếng Việt ta đã phong phú đến như vậy, ngữ pháp tiếng Anh liệu có kém cạnh?

Download tài liệu ôn thi công chức thuế – phần ngữ pháp Tiếng Anh

Để giúp học viên thuận tiện trong quá trình học, Học viện Tài chính Sài Gòn đã tập hợp tài liệu tiếng anh ôn thi công chức thuế thành một danh mục tài liệu thống nhất.

Nếu học viên lĩnh hội hết tất cả tài liệu ôn thi Tiếng Anh công chức thuế này thì chắc chắn sẽ vượt qua vòng 1 môn Tiếng Anh.

Tìm hiểu thêm khóa học ôn thi công chức thuế

Nguồn: Tổng cục Thuế